Scroll voor meer

Vastgoedontwikkeling

Versnelling mogelijk maken en projecten optimaliseren door samen te werken. Vanuit die overtuiging investeert tB investments in projectontwikkeling. Op basis van kansen en rendement kiezen we voor nieuwe vastgoedplannen. Daarbij werken we intensief samen met joint ventures om wederzijdse doelen te bereiken. De focus ligt op elkaars toegevoegde waarde, wederzijds respect en openheid. Door verschillende expertises bij elkaar te brengen, versterken we elkaar.

Joint ventures

Als investeerder en partner zijn wij van A tot Z betrokken bij vastgoedprojecten. Daarbij zitten we niet op de operationele stoel van de joint ventures, maar opereren wij als inhoudelijk en procesmatig adviseur. Wij dragen tevens zorg voor financiële, fiscale en juridische zaken. Samen beschikken wij over de juiste expertise en een relevant netwerk om een duurzame waardeontwikkeling en succesvolle groei te realiseren. Het mes snijdt hierbij aan twee kanten.

Ambitieuze projecten

We zijn altijd op zoek naar nieuwe, ambitieuze projecten die we kunnen helpen realiseren en waaraan we waarde kunnen toevoegen. Daarbij zijn we geïnteresseerd in verouderd en/of (deels) leegstaand vastgoed en verhuurde objecten met een resterende huurtermijn van ongeveer twee tot vijf jaar. Uiteraard moet het plaatje kloppen, zowel ten aanzien van het project als persoonlijk. We zijn pragmatisch, flexibel en hanteren korte lijnen. Hierdoor kunnen we snel schakelen en handelen.

Spreekt onze visie u aan? Maak dan kennis!

Onze joint venturepartners