Scroll voor meer

tB | Bogor

Bij de invulling van ontwikkelingstrajecten in de woningbouw en zorgvastgoed door tB Bogor, staan de locatie en toekomstige gebruikers centraal. De samenwerking tussen tB projects en Bogor Projectontwikkeling uit Gorinchem kenmerkt zich als betrokken, enthousiast en gedreven. De lijnen zijn kort. Van initiatief tot ontwikkeling en ingebruikname zet tB Bogor haar kennis en ervaring in en neemt het proces voor haar rekening. tB Bogor beschikt naast uitstekende regionale marktkennis over een breed netwerk aan competente specialisten.

www.bogor.nl