Scroll voor meer

Private Equity

Streven naar een optimaal rendement binnen een gegeven risicoprofiel. Dat doen we met indirecte participaties. Onze focus ligt op spreiding van onze beleggingen in private equity-fondsen in Nederland, Europa en Amerika.

Actief betrokken

tB investments is continu op zoek naar nieuwe private equity-fondsen voor investeringsmogelijkheden. Fondsen die een onderscheidende marktpositie innemen en over groeipotentie beschikken, maar extra kapitaal nodig hebben om deze mogelijkheden te realiseren. Hieraan gelden strikte investeringscriteria en -situaties zoals ervaren fondsmanagers, een bewezen trackrecord en de kwaliteit van het management. Naast het inbrengen van kapitaal zijn we graag actief betrokken bij onze fondsen om zo optimaal mogelijk mee te kunnen bouwen aan waardecreatie.